Новини

Съобщения по чл. 32 ДОПК от 27.01.2021 г.

Съобщения по чл. 32 ДОПК от 27.01.2021 г.

Пълна информация
Указания

Прием на заявления за отпускане на кредит за закупуване на семена, разсад и торове за полско и оранжерийно прозводство и при отглеждане на трайни насаждения, винени лозя и маслодайна роза през 2021 г.

Пълна информация
Обява - вакантни длъжности за военослужещи във Военномедицинска академия

за приемане на военна служба след конкурс на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина.

Пълна информация
Съобщение

списък на насажденията, в които ще се ползва дървесина през 2021 г. на територията на ТП ДГС Бяла

Пълна информация
Съобщение

На 29.12.2020 г. Община Бяла подаде проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция „Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19“ /Операцията/ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинанс

Пълна информация