Новини

Обява

Община Бяла стартира изпълнението на проект, финансиран от Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от дъ

Пълна информация
Обява

Община Бяла стартира изпълнението на проект, финансиран от Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от дъ

Пълна информация
Съобщение

Относно проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Бяла, област Русе“

Пълна информация
Съобщение

Съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

Пълна информация
Съобщение

Относно проект "Целево подпомагане с топъл обяд в община Бяла, област Русе"

Пълна информация
Заповеди

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции “Земеделие”, чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 72б от правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването

Пълна информация