Новини

Съобщение

Пълно прекъсване на автомобилното движение и пренасочването му от 20,00 часа на 31.07.2020 год. до 14,00 часа на 01.08.2020 год.

Пълна информация
Съобщение

Проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Бяла, област Русе“

Пълна информация
Съобщения по чл. 32 от ДОПК/23.07.2020 г.

За връчване на Акт за установяване на задължения

Пълна информация