Новини

Заповед № РД 11-395 от 03.11.2020 г.

Обявява 04, 05 и 06 ноември 2020 г. включително за неучебни за НУ "П. Р. Славейков" гр. Бяла

Пълна информация
ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ НА ОБЩИНА БЯЛА ЗА ПЕРИОДА 2021-2025 Г.

Програмата за намаляване риска от бедствия е съгласувана от Съвета за намаляване риска от бедствия на Област Русе на основание чл. бд, ал. 3. от Закона за защита при бедствия, след обществено обсъждане в изпълнение изискванията на чл. бд, ал. 2. от Закона

Пълна информация
Заповед № РД 11-379 от 28.10.2020 г.

Допълнителни временни противоепидемични мерки

Пълна информация
Заповед № РД 11-372 от 23610.2020 г.

Процедура за съставяне на проект на бюджет

Пълна информация
Съобщение

До всички собственици на горска и земеделска техника

Пълна информация
Заповед № РД 11-368 от 23.10.2020 г.

Въвеждане на временни противоепидемични мерки

Пълна информация
Съобщение на Община Бяла

На основание чл. 122а, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 7, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни

Пълна информация
Заповед № РД-01-611/ 22.10.2020 на Министъра на здравеопазването

Извънредна епидемична обстановка

Пълна информация