Добре дошли в
Община Бяла

 

Димитър Славов Кмет на Община Бяла
Димитър Славов
Информация
Виж повече
Планове и стратегии
Виж повече
Политика за прозрачност
Виж повече
Профил на купувача
Виж повече
Общ устройствен план
Виж повече
Административни услуги
Виж повече
Информация за борба с COVID-19
Спри горските пожари!
Плащане на местни данъци и такси
РСУО
Преброяване 2021
Трансгранично сътрудничество Румъния- България V-A 2014-2020