Добре дошли в
Община Бяла

 

Димитър Славов Кмет на Община Бяла
Димитър Славов
Информация
Виж повече
Планове и стратегии
Виж повече
Политика за прозрачност
Виж повече
Профил на купувача
Виж повече
Общ устройствен план
Виж повече
Административни услуги
Виж повече
ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 02 АПРИЛ 2023 г.
Информация за борба с COVID-19
ОБЩИНСКИ ПРОГРАМИ И ГОДИШНИ ОТЧЕТИ ПО ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И ПО ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Проект: „Грижа в дома в Община Бяла, област Русе“
Спри горските пожари!
Плащане на местни данъци и такси
РСУО
ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 11 ЮЛИ 2021 (Архив)
Избори за НС 2022
Преброяване 2021
Избори за Президент и Вицепрезидент и Народно събрание 14.11.2021 г.
Трансгранично сътрудничество Румъния- България V-A 2014-2020
Избори за народно събрание 2021 (архив 04.04.21 г.)
Община Бяла в youtube

Актуално

Всички новини
09.02.2023 / Съобщение

11.01.2023 / Заповеди