СЪОБЩЕНИЕ

Община Бяла уведомява населението, че предстои обработка (фумигация) с машина за топъл аерозол Igeda F35 срещу комари и летящи насекоми с препарат Цитрол 10/4 УЛВ. Третирането ще се проведе на територията на гр. Бяла и квартал Гара Бяла. Дезинсекцията е предвидено да се проведе на 09.07.2024 г. между 20:00 ч. – 24:00 ч.

Обработките ще се извършват от бранда Адмирал Контрол ДДД на фирма Адмирал Вет ЕООД (разрешително за дезинсекция № 2-62 от 11.05.2021 г. на Директора на Националния център за заразни и паразитни болести).

Дезинсекцията ще се извърши посредством транспортно средство пикап с рег. № ЕВ5019ВН.

При неблагоприятни метеорологични условия обработката ще се отложи за следващия подходящ ден.

Препаратът, с който ще се извършва третирането е специално създаден за третирането на урбанизирани територии и е безвреден за хора и животни. Карантинния му период е 8 часа.

За организиране и провеждане на пръскането отговаря Даниела Пашкунова - тел.  0817/725 63, вътр. 205.