Съобщение

ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ

 

7100 Бяла, обл.Русе, пл.“Екзарх Йосиф І ” № 1, тел. 0817/ 720-20, факс 0817/ 746-34,

E-mail: byala.rs@byala.bg

 

 

 

 

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

 

 

 

 

                   Общинска администрация Бяла уведомява жителите на Община Бяла, че предстои обработките на зелените площи (паркове, градини и междублокови пространства)  с техника за наземно пръскане срещу кърлежи и бълхи. Обработките, които се извършват от специалисти на фирма „Санси” ООД, ще се състоят в периода от 08.04.2024 г. до 10.04.2024 г. в сутрешните  часове на деня (06:00ч – 11:00ч.) при благоприятни метеорологични условия. При неблагоприятни метеорологични условия третирането ще се отложи за следващия подходящ ден.

                Обработката ще се извърши с препарат “АЙКЪН 10 КС”. Препаратът, с който ще се извършва третирането е безвреден за хора и животни поради ниската концентрация на разтвора, но като допълнителни превантивни мерки се умоляват гражданите да не навлизат в пръсканите площи следващите 24 часа.

За организиране и провеждане на пръскането отговаря Петър Захариев - тел.  0817/72563, вътр.208.