Съобщение

 

Община Бяла уведомява населението, че на 01 април 2024 г. от 11.00 часа, ще се извърши тренировка, включваща излъчване от сиренните системи на акустични сигнали и гласови съобщения чрез реално задействане на локалната система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия на територията на гр. Бяла.

 

Умоляваме гражданите да запазят спокойствие, както и да не предприемат действия създаващи стресови ситуации сред деца, ученици и възрастни хора.