Отбелязване на деня на розовата фланелка

 

Всяка година в последната сряда на месец февруари се отбелязва Световният ден на розовата фланелка - ден против тормоза в училище.

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Бяла се включи в училищните инициативи, като подари на всяко училище в общината розови балони - като символ на свободния човешки дух отричащ всякакво насилие и агресия.

Община Бяла изказва специални адмирации към всички наши училища за тяхната ангажираност и креативния начин, по който отбелязаха този ден!