Обява

 

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили

гражданско висше училище в страната или в чужбина

в Командване за логистична поддръжка

 

1. Със заповед № ОХ-17/09.01.2024 г. на министъра на отбраната е разкрита процедура по обявяване на 3(три) длъжности за офицери за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина, във военно формирование 48960-София от състава на Командване за логистична поддръжка.

         2. Кандидатите за вакантната длъжност трябва да са пълнолетни български граждани, да имат средно или по-високо образование,  да не са по възрастни от 40 години, към датата на приемане на военна служба, да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, да нямат друго гражданство.

        3. Срок за подаване на документите-29.03.2024

 

За контакт и информация за конкурса:

- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;

          - интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

- на Централно военно окръжие - www.comd.bg

Офис за военен отчет в общината, телефон: 0889756330

 

 

 

Линк към обявата:

https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/obyava_klp-31.01.24.pdf

 

09.01.2024 10:30