Заповед

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 10, ал. 2, т. 1 от Закона за опазване на околната среда (ДВ. бр. 91/2002 г.), /.../

 

Изтегли тук