Продължават изнесените приемни на кмета на Община Бяла

 

Продължават изнесените приемни на кмета на Община Бяла, г-н Димитър Славов, в населените места от общината, като срещата този път се проведе в село Босилковци.

Към нея имаше голям интерес от жителите на селото, които с нетърпение очакваха да чуят какво ще им каже г-н Славов относно развитието му, както и с какво той може да им бъде полезен при решаването на наболели за местната общественост проблеми. Кметът успя да се срещне с над 15 души в сградата на кметството, но хора продължиха да идват дори след уречения край на приемната.

                Както знаем, основен проблем в малките населени места и селата е безработицата, така че очаквано тя бе най-повдиганата тема. За повечето хора бе интересно да разберат кои програми ще бъдат удължени, ще има ли нови и очаква ли се разкриване на нови работни места.

                За земеделците особен интерес представлява местен мост, по който често се налага да преминава тежка селскостопанска техника, а му е необходим ремонт. Г-н Славов пое ангажимент да придвижи възможно най-бързо въпроса до общинската администрация и да се вземат мерки за ремонта на съоръжението. За помощ към кмета на Община Бяла се обърнаха и от местния футболен клуб, където имат нужда от нови екипи и ремонт на стъпалата и покрива на сграда на местния стадион. Също така той се ангажира да съдейства за премахването на опасни дървета в близост до жилищна сграда, разбира се след преминаването на екологична оценка.

                Още преди срещата да беше приключила, бяха разрешени някои от поставените проблеми. Г-н Славов осигури допълнителна камера за видео наблюдение на важно кръстовище в селото, където често се събират младежи и се случва да повредят общинската или частната собственост в района. Разрешен бе проблемът на майка, която не бе успяла да запише детето си в детската градина, както и бе поет ангажимент сметосъбирачните автомобили да минават по-често, тъй като има притеснения от страна на местни жители. След разрешаване на административни въпроси, бе оказано съдействие и на местни животновъди, които искат достъп до по-голяма пасищна площ.

                Изнесените приемни ще продължат и през следващата седмица в населените места, които кметът на Община Бяла все още не е посетил.