Община Бяла организира изнесени приемни

 

В началото на новата година, кметът на Община Бяла г-н Димитър Славов проведе серия от срещи в селата на територията на общината. Първата се проведе днес, 25 януари, в село Копривец, а по-късно среща се състоя и в Лом Черковна, като общият брой на посетителите надхвърля двадесет.

Жителите на село Копривец имаха възможността да разкажат за своите проблеми и идеи за развитието на населеното им място. Сред тях се отличи необходимостта от предоставяне на социална помощ за възрастни хора и хора в затруднено положение и осигуряване на трудова заетост. Кметът на община Бяла пое ангажимент да се подменят лампи от уличното осветление, както и да се гарантират превантивни мерки за контрол на скоростта на главния общински път - поставяне на допълнителни знаци и маркировка.

На място той инспектира местната здравна служба, където в момента тече ремонт на манипулационната и лекарския кабинет, който се извършва съвместно с МБАЛ „Юлия Вревска“ – гр. Бяла. Предстои основен ремонт и на санитарните възли.

В Лом Черковна  г-н Славов обеща да окаже съдействие за осигуряване на знаци и пешеходна пътека край детската градина, поправяне на тротоари, както и за подобряване на отоплението, осигуряване на видео наблюдение и нов климатик в спалното помещение на ДГ „Пролет “, филиал „Пролет“ – с. Лом Черковна. Помощ бе обещана и  за подобряване на състоянието на улица „Гробарска“, поставяне на ограда на гробищния парк и подобряване на транспортната връзка с общинския център.

Изразена бе необходимостта от два допълнителни повдигнати ограничителя на скоростта в двата края на селото. Интересен момент бе срещата на г-н Славов със Стайко Дочев – бивш кмет на Лом Черковна, в продължение на 35 г. Той заяви, че по-добър кмет Община Бяла не е имала!

Изнесените срещи с граждани на Община Бяла продължават на 31.01.2024 г. в село Босилковци, а желанието на г-н Славов е те да станат регулярни.