Съобщение

 

Уважаеми дами и господа, 
Уведомяваме Ви, че ще да бъдат извършени функционални тестове с реално задействане на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението на общинско ниво на територията на 14 области в т.ч. и област Русе.

Провеждането на функционални тестове ще се състои на 17.11.2023 г. за времето от 11:00 ч. до 13:30 ч. чрез задействане на сирените в общинските центрове, като ще бъдат излъчени гласови съобщения за техническа проверка и звукови сигнали.