Обява

 

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за заемането на длъжности за военни оркестранти в представителните духови оркестрина Сухопътни войски, Военновъздушните сили на Националната гвардейска част с кандидати за приемане на  военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

 

         1. Със заповед № ОХ-771/12.09.2023 г. на  министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за приемане на 19 (деветнадесет) сержанти/старшини, оркестранти на военна служба в представителните духови оркестри на:

          -Сухопътни войски-във в.ф. 42 830-София, в.ф. 24 150-Стара Загора, в.ф. 34 750-Карлово и в.ф. 22 220-Сливен;

          -Военновъздушните сили-във в.ф. 28 000-Граф Игнатиево;

          -Националната гвардейска част във в.ф. 54 800-София.

         2. Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания: Да имат средно или по-високо образование, да не са по възрастни от 40 години, към датата на приемане на военна служба, а лицата, отговарящи на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили (ЗОВСРБ), не по-възрастни от 50 години за упражнилите право на пенсия и не по-възрастни от 53 години за неупражнилите правото си на пенсия. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, да нямат друго гражданство. В конкурса могат да участват и лица, изпълнявали военнна служба, ако не са били освободени по дисциплинарен ред.

        3. Срок за подаване на документите-09.11.2023г.

 

За контакт и информация за конкурса:

- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;

          - интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

          - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

Офис за военен отчет-телефон: 0889 756 330

 

 

Линк към обявата: https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/orkestri_05.10.23.pdf

 

 

16.10.2023 14:50