Съобщение

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ

НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и във връзка с чл. 6, ал. 2 от Наредба №3 от 03.02.2016 г. за извършване на технически прегледи за проверка на техническата изправност на земеделската и горската техника, Ви уведомяваме, че през месец ноември 2023 г. ще се проведат технически прегледи на земеделската и горска техника от Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Русе, както следва:

 

с. Полско Косово – 07.11.2023 г., от 10.00-16.00 часа, Стопански двор;

с. Пейчиново – 08.11.2023 г., от 10.00-16.00 часа, Стопански двор;

 

 

 

 

инж. АТАНАС АНГЕЛОВ

Заместник-кмет

За Кмет на Община Бяла

област Русе

(Заповед № РД-11-390/18.09.2023 г.)