Покана

„Покана за публична дискусия и обсъждане на Анализ и Предложение за Национална карта на социалните услуги“

 

Дата на публикуване: 16.10.2023 г.

 

На основание чл. 49, ал. 2 от Наредба за планирането на социалните услуги, в рамките на организирано от Агенция за социално подпомагане обсъждане по чл. 48 от Наредба за планирането на социалните услуги /30-дневен срок/, Кметът на Община Бяла отправя покана към местната общност, жителите на общината, ръководители и представители на доставчици на социални услуги, членовете на Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Бяла и всички заинтересовани страни за участие в публична дискусия и обсъждане на изработени от Агенция за социално подпомагане:

  • Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.
  • Предложение за Национална карта на социалните услуги, в частта за социалните услуги за община Бяла, област Русе.

 

Публичната дискусия и обсъждане ще се проведат на 03.11.2023 г. от 10:30 ч. в заседателната зала на Община Бяла, на адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф I“ № 1, общ. Бяла, обл. Русе.

 

Достъп до горепосочените документи е осигурен от 11.10.2023 г. чрез публикуването им на официалната електронна страница на Община Бяла, в секция „Новини“, с линк за достъп: Планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет | Община Бяла (официален сайт) (byala.bg)

Документите също може да откриете и на официалния електронен сайт на Агенцията за социално подпомагане Планиране на социалните услуги / Агенция за социално подпомагане (government.bg)

 

Предложения, мнения и препоръки към документите, се приемат на място в сградата на Община Бяла на адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф I“ №1, общ. Бяла, обл. Русе или на електронна поща: byala.rs@byala.bg до 17:00 часа на 09.11.2023 г.

Предложения, мнения и препоръки подадени след крайния срок няма да се разглеждат. До изтичане на срока за подаване на предложенията всеки кандидат може да промени, допълни или оттегли предложението си.