Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗТИЧАЩ СРОК на 14.10.2023 г.

 

Във връзка с насрочените избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. напомняме, че на 14.10.2023 г. включително, изтича срокът за:

  • подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение;

 

  • подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес.

 

За целта е Община Бяла е създала организация за прием на заявленията

от 08.00 до 17.00 ч. на 14.10.2023 г.

 

  • За гр.Бяла - в Център за административно обслужване на пл. „Екзарх Йосиф I” № 3.
  • За кметствата и кметските наместничества – в административните сгради на същите.