Съобщение за одобрено задание

ОБЯВЛЕНИЕ на Заповед No РД-02-15-74 от 05.06.2023 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за одобрено задание за обект: Автомагистрала „Русе-Велико Търново“, участък „Бяла-Велико Търново" от км 76+040 до км 133+240, в землищата на с.Пейчиново, община Бяла, област Русе. 

08.06.2023 г. отдел БТГРН 

 

Приложени документи: