Съобщение

Съобщение за убликувана обява Държавен Вестник бр.34/11.04.2023 г., в неофициален раздел, стр.59, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ за изработен Подробен устройствен план Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии ел. кабел 20kv до ПИ 07603.502.604, гр.Бяла, обл.Русе. Възложител: СМАРТ ЕСТЕЙТ КОНСУЛТ“ ЕООД.  

 

Изтегли тук