Съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с предстоящите избори за народни представители на 2 април 2023 г. Община Бяла напомня, че на 18 март (събота) изтича срокът за:

  1. Подаване на Заявление за вписване на избирател в списъците по настоящ адрес, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места;
  2. Подаване на заявление за гласуване на друго място от кандидати за народни представители, членове на РИК и наблюдатели.

         На 18 март гражданите могат да подават заявления в Център за административно обслужване с адрес гр.Бяла, пл. „Екзарх Йосиф I” № 3 от 08.00 ч. до 17:00 ч., както и да получат информация на тел. 0817/74707.

  1. Подаване на заявление по Образец за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение.

Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или електронно със същото съдържание на следния електронен адрес: byala.rs@byala.bg. Избиратели с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това до 27 март при условие, че на територията на населеното място/общината е назначена подвижна СИК.

 

 

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Йетел и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

  • Чрез стационарен или мобилен телефон
  • Безплатен за цялата страна телефон  0800 1 4726 ("0800 1 GRAO").

Избирателите могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия им адрес е различен от населеното място на постоянния им адрес чрез страницата https://regna.grao.bg/

Избирателите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес до 18.03.2023 г. включително, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 22.03.2023 г.