Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

 

Относно чл.62а, ал.2, във връзка с чл.75 от Закона за водите за публично обявяване съобщение на Басейнова дирекция „Дунавски район“ за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения – тръбен кладенец "ТК 2 – Екон 91 - Бяла" в ПИ 07603.502.583.

 

22.11.2022 г.

 

Изтегли тук