Покана

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ 

HA TEMA: 

„Възможности за подпомагане по мерки от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 (ПРСР) през 2022 г. Изпълнение на одобрени проекти от Тематичната подпрограма за малките стопанства" 

 

Дата: 30.11.2022 /сряда 

Място на провеждане: 7100 Бяла, обл. Русе, пл."Екзарх Йосиф I" No 9" 

Организатор: Национална служба за съвети в земеделието (HCC3) 

 

 

Файлове към новината:

- Съобщение;

- Покана;

- Програма