Обява РД-880 от 15.07.2022 г.

О Б Я В А

 

Офис за военен отчет в общината Ви информира, че със заповед на командира на Командване за логистична поддръжка РД-880-15.07.2022 e обявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер във военно формирование 48960 – София.

 

Свободното място е за „Помощник-началник на отделение- „Медицинско осигуряване”

Военно звание – Лейтенант, Старши лейтенант, Капитан.

Минимално образование и квалификация – „Магистър” специалност медицина/ветиринарна медицина/ фармация

Минимално ниво на достъп до класифицирана информация – Секретно

 

Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141 от ЗОВС на Република България:

1.Да притежават образование съответстващо на изискванията на длъжността;

2.Да не са по възрастни от 40 години;

3.Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;

4.Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

5.Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

6.Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказателно „уволнение”;

7.Да нямат друго гражданство.

 

На военна служба могат да се приемат и лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба),ако:

-Не са били освобождавани по дисциплинарен ред;

-Кандидатстват за заемане на длъжността не по късно от 10 години след освобождаването им от военна служба;

-Към датата на приемане на военна служба им остават не по малко от 5 години до навършване на пределна възраст по чл. 160 от ЗОВС на РБ за военно звание изискващо се за заемане на длъжността.

Размерът на месечното възнаграждение е не по-малък от 1737 лева.

 

Срок за подаване на документи - до 30.09.2022 г.

 

За информация:

- Офис за военен отчет гр.Бяла , пл.”Екзарх Йосиф I” № 3, тел. 0889756330;

- Военно окръжие I степен - Русе – гр.Русе, ул.”Княжеска” № 8 тел. 082/834 817;

Интернет сайтове:

- Министерство на отбраната - www.mod.bg

- Централно военно окръжие - www.comd.bg

 

 

Линк към обявата и длъжностите:

https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/obqva-klp_1.pdf

 

02.09.2022 11:55