Заповед № РД 07-110 от 03.08.2022 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции "Земеделие"