Съобщение

 


С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е
 за пръскане срещу комари

Община Бяла уведомява населението, че предстои обработка срещу комари с наземна техника. Третирането срещу комари ще се проведе на територията на град Бяла и квартал гара Бяла. Дезинсекцията е предвидено да се проведе на 28.07.2022 г. между 20:00 ч. – 23:30 ч.
Обработките ще се извършват от специалисти на фирма „Санси” ООД, гр. Русе с препарати: 
Цитрол 10/4 УЛВ
При неблагоприятни метеорологични условия обработката ще се отложи за следващия подходящ ден.

Препаратът, с който ще се извършва третирането е специално създаден за третирането на урбанизирани територии и е безвреден за хора и животни.


За организиране и провеждане на пръскането отговаря Даниела Пашкунова- тел.  0817/723 86, вътр.25.