Обява

О Б Я В А

 

Офис за военен отчет-Община Бяла информира, че със заповед на командира на Командване за логистична поддръжка са обявени 13 вакантни длъжности за войници във в.ф. 52480 – София и в.ф. 22720 – Смядово.

 

    Длъжности във военно формирование 52 480 – София: 

1. Младши шофьор – 4 вакантни места, средно образование, СУ на МПС с категория „С”, „D”, „D+E”;

2. Младши шофьор – 1 вакантно място, средно образование, СУ на МПС с категория „D+E”;

3. Младши шофьор – 5 вакантни места, средно образование, СУ на МПС с категория „С”;

4. Помощник готвач – 1 вакантно място, средно образование, СУ на МПС с категория „С”.

 

    Длъжности във военно формирование 22 720 Смядово:

1. Младши пожарникар – 1 вакантно място, средно образование, СУ на МПС с категория „С”и курс за пожарникар;

2.Младши специалист по осигуряване с материални средства 1 вакантно място, средно образование, СУ на МПС с категория „С”.

 

   Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141 от ЗОВС на Република България:

1.Да притежават образование съответстващо на изискванията на длъжността;

2.Да не са по възрастни от 40 години;

3.Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;

4.Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

5.Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

6.Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказателно „уволнение”;

7.Да нямат друго гражданство.

 

   На военна служба могат да се приемат и лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба),ако:

-Не са били освобождавани по дисциплинарен ред;

-Кандидатстват за заемане на длъжността не по късно от 10 години след освобождаването им от военна служба;

-Към датата на приемане на военна служба им остават не по малко от 5 години до до навършване на пределна възраст по чл. 160 от ЗОВС на РБ за военно звание изискващо се за заемане на длъжността.

 

    Размерът на месечното възнаграждение е не по-малък от 1016 лева.

 

   Срок до 01.07.2022 г.

 

За контакт и информация за конкурса: 

- Офис за военен отчет-гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф I, №3 тел. 0889756330;

- Военно окръжие I степен – Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;

- интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

- на Централно военно окръжие - www.comd.bg

 

Линк към обявата и длъжностите:

http://www.comd.bg/…/pub…/zapovedi/mo/command_log_suppot.pdf

 

 

08.04.2022 15:50