Съобщение

О Б Щ И Н А    Б Я Л А,    О Б Л А С Т     Р У С Е

7100 град Бяла, област Русе, пл. ”Екзарх Йосиф І ”  № 1, тел. 0817/ 7-20-20, факс 0817/ 7-46-34,

Е-mail:byala.rs@byala.bg

 

 

 

 

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

 

 

 

 

                   Общинска администрация Бяла уведомява жителите на общината, че поради неблагоприятни метеорологични условия обявеното за 18.04.2022 г. наземно пръскане срещу комари и за 19.04.2022 г. наземното пръскане срещу кърлежи и бълхи се отлага за периода от 26.04.2022 г. до 29.04.2022 г.

При неблагоприятни метеорологични условия обработката ще се отложи за следващия подходящ ден (за постигане на пълен ефект от обработката са необходими до три дни без превелявания).