Съобщение

Във връзка с настъпилите  множество пожари на територията на Област Русе, силните ветрове, които са предпоставка за завишен риск от възникване на  пожари се забранява паленето на огън при почистването на селскостопански имоти, палежи на стърнища, слогове, крайпътни ивици и сухи треви.

На нарушителите ще бъдат налагани санкции съгласно действащата нормативна уредба.

 

 

 

ДИМИТЪР СЛАВОВ

Кмет на Община Бяла

област Русе