Съобщение


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТЧЕТ НА КМЕТА НА ОБЩИНА БЯЛА 

Кметът на Община Бяла г-н Димитър Славов уведомява населението, че възобновява срещите си „очи в очи с обществеността“. 
Г-н Славов ще отчете извършеното от началото на мандата до сега и ще представи бъдещите приоритети, както за настоящата година, така и до края на мандата през 2023 год. 

Очакваме Ви на 28.03.2022 г. (понеделник)
от 17.30 часа
в салона на НЧ „Трудолюбие 1884” гр.Бяла, 
при спазване на противоепидемичните мерки обявени от здравните и контролни органи.

Специален гост на събитието ще бъде Райко Кирилов.