Съобщение на Община Бяла

 

ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ

 


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Община Бяла предоставя банкова сметка за набиране на средства в помощ на пострадалите от войната украински граждани, потърсили убежище на територията на нашата община 

IBAN: BG35STSA93008441048100
BIC: STSABGSF
КОД ВИД ПЛАЩАНЕ 445100
Банка „БАНКА ДСК” ЕАД – клон Бяла. 

Сумите ще бъдат разпределяни с решение на Обществен съвет, който е сформиран със заповед на Кмета на Община Бяла.

БЛАГОДАРИМ ВИ!