Обява

 

      Офис за военен отчет-Община Бяла Ви информира, че със заповед ОХ- 897/06.10.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е  разкрита процедура  по обявяване на вакантна длъжност за Психолог във в.ф 54300-София, за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско средно или висше училище.

Кандидатите за посочената вакантна длъжност да подадат заявление до командира на военно формирование 54300 - София, чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) до 12.11.2021 година.

 

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване можете да получите от:

Военно окръжие I степен Русе-гр. Русе, ул. „Княжеска” № 8, телефон: 082/834 817

Офис за военен отчет-Община Бяла-гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф” I №3, телефон: 0889 756 330

Линк към обявата: 

http://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/oh-897_.pdf

 

08.11.2021 11:55