Обява

Относно: Разрешение за строеж № 50 от 18.10.2021 г. за обект: Оптично кабелно захранване на базова станция VT 5023, местност „Бабината патка“ ТВР Бяла, Община Бяла. 

 

 

11.11.2021 15:55