Съобщение

 

Община Бяла уведомява населението пребиваващо в квартал гара Бяла, че на 01 октомври 2021 г. от 11.00 часа, ще се извърши тренировка, включваща излъчване от сиренните системи на акустични сигнали и гласови съобщения чрез реално задействане на локалната система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия на територията на складовете собственост на «Булмаркет ДМ» ЕООД, гр.Бяла, ул. Васил Априлов №  43.

 

Умоляваме гражданите да запазят спокойствие, както и да не предприемат действия създаващи стресови ситуации сред деца, ученици и възрастни хора.

 

 

28.09.2021 г.