ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 14 ноември 2021 г.

Машинно гласуване - https://www.cik.bg/bg/pvr-ns14.11.2021/machine_voting
Информация за граждани - https://www.cik.bg/bg/pvr-ns14.11.2021/izbiratelite

Заповеди

Консултации

Избирателни списъци

Разяснителна кампания

ОБУЧЕНИЕ НА СИК

-  На 10.11.2021 г. от 18:00 ч. Районната избирателна комисия (РИК) ще проведе обучение на Секционните избирателни комисии (СИК) дистанционно чрез платформата Microsoft Teams. Всеки член на СИК може да участва в обучението, като използва следния линк:

видеоконферентна среща през MS Teams

инструкция за работа с MS Teams

Могат да бъдат задавани въпроси във връзка с обучението по време на срещата само в писмена форма като РИК ще отговори на всеки един от тях.


Относно обучението за работа с машините може да се запознаете с обучителното видео за членове на СИК, предоставено ни от Сиела Норма:

Обучителното видео за членове на СИК

Обучителното видео за Избиратели


Съобщения