Обява

Относно: Заповед за одобрен (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 07603.159.328, местност Града, в землището на гр. Бяла, Област Русе с възложител: ЕТ“Красимир Денчев”

 

 

08.07.2021 15:15