Съобщение

                   Общинска администрация Бяла уведомява жителите на общината, че предстои  обработките на зелените площи (паркове, градини и междублокови пространства)  с техника за наземно пръскане срещу кърлежи и бълхи. Обработките, които се извършват от специалисти на фирма „Санси” ООД, ще се състоят на 13.07.2021 г. в сутрешните  часове на деня (05.30 ч.) при благоприятни метеорологични условия. При неблагоприятни метеорологични условия третирането ще се отложи за следващия подходящ ден.

                Обработката ще се извърши с препарат “АЙКЪН 10 КС”. Препаратът, с който ще се извършва третирането е безвреден за хора и животни поради ниската концентрация на разтвора, но като допълнителни превантивни мерки се умоляват гражданите да не навлизат в пръсканите площи следващите 24 часа.

За организиране и провеждане на пръскането отговаря Даниела Пашкунова- тел.  0817/723 86, вътр.25.