ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Община Бяла информира, че започва процедура за подбор на кандидати за включване в Съвета на децатa