Избори за народно събрание 2021

Съобщения 

   

ОБУЧЕНИЕ НА СИК

 

РИК гр. Русе уведомява, че обучението на СИК ще се осъществи чрез он-лайн платформа с възможност за задаване на въпроси през чат и без ограничение на броя на присъстващите. 

Създадени са линкове за срещите на следните дати:

29 март  от 18.00 ч.

Участници

30 март  от 18.00 ч.

Участници.

31 март  от 18.00 ч.

Участници.

Същите не са активни към настоящия момент. Ще бъдат активирани на съответните дати и посочения час.


 

Заповеди

Заповед № РД11-95 от 30.03.2021 г. на Кмета на Община Бяла

Заповед РД 11-76 от 19.03.2021 г.

Заповед № РД 11-53 от 01.03.2021 г. 

Заповед № РД11-36-04.02.2021

       - Приложение № 1;

       - Приложение № 2;

       - Приложение № 3; 


Консултации

Писмо изх. № 91-00-13 от 15.03.2021г

РЕШЕНИЕ 2062-НС - назначаване съставите на СИК

- ОБЩИНА БЯЛА - ПИСМО № 91-00-8 от 17.02.2021


Избирателни списъци

 

Предварителен избирателен списък

 - Списък на заличените лица


 

Разяснителна кампания