Обява - прием на курсанти

ПРИЕМ НА КУРСАНТИ В НВУ„ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ВЕЛИКО ТЪРНОВО

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

Кампания за ранен прием-до 12.03.2021Г.

Кампания за редовен прием –до  11.06.20121Г.

 

ПРИЕМ НА КУРСАНТИ ВЪВ ВВВУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

Първа кампания за ранен прием- до 26.02.2021г.

Втора кампания за ранен прием-до29.04.2021г.

Кампания за редовен прием-до 25.06.2021г.

 

ПРИЕМ НА КУРСАНТИ ВЪВ ВВМУ„Н.Й.ВАПЦАРОВ„-ВАРНА

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

Първа кампания за ранен прием- до 22.01.2021г.

Втора кампания за ранен прием-до 26.03.2021г.

Кампания за редовен прием-до 25.06.2021г.

 

 

 

28.01.2021 23:16