Обява - вакантни длъжности за Военноморските сили и Военновъздушните сили за приемане на служба в доброволния резерв

Офис за военен отчет-Община Бяла Ви информира, че със заповед № ОХ- 1013/10.12.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности за Военноморските сили и Военновъздушните сили за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2.

Кандидатите за длъжностите за приемане на служба в доброволния резерв трябва да отговарят на следните изисквания (чл. 24, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България)

: • да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;

 • да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерв;

• да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;

 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от рехабилитацията;

• срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

• да не са освобождавани от военна служба, поради наложено дисциплинирано наказание „уволнение”;

 • да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв;

 • да не са назначени по трудово или служебно правоотношение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и да не са отсрочени от повикване във въоръжените сили при мобилизация.

Срок за подаване на документите - до 29.10.2021 г.

Военно окръжие I степен Русе-гр. Русе, ул. „Княжеска” № 8

телефон: 082/834 817

Офис за военен отчет-Община Бяла

гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф” I 3

телефон: 0889 756 330

Линк към обявата:

http://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/obqva_dr.pdf

 

 

25.01.2021 18:27