Обява ВВС

Офис за военен отчет-Бяла Ви информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България-ОХ-705/02.09.2020г. се приемат документи за обявените 216 (двеста и шестнадесет) вакантни длъжности за войници във военни формирования от състава на Военновъздушните сили.

Вакантните длъжности са в следните военни формирования:

в.ф. 26030 – Безмер 9 длъжности

в.ф. 36150 – Стара Загора 7 длъжности

в.ф. 42520 – Щръклево 5 длъжности

в.ф. 28770 – Балчик 3 длъжности

в.ф. 36910 – Балчик 1 длъжност

в.ф. 26720 – Черноморец 4 длъжности

в.ф. 36780 – Шабла 3 длъжности

в.ф. 52860 – Кичево 16 длъжности

в.ф. 28000 – Граф Игнатиево 20 длъжности

в.ф. 38420 – Батак 1 длъжност

в.ф. 32040 – Крумово 12 длъжности

в.ф. 54320 – Божурище 15 длъжности

в.ф. 24980 – Божурище 8 длъжности

в.ф. 34630 – Божурище 30 длъжности

в.ф. 24900 – София 4 длъжности

в.ф. 44510 – София 7 длъжности

в.ф. 26450 – София 2 длъжности

в.ф. 36010 – Медковец 1 длъжност

в.ф. 32610 – Банкя 31 длъжности

в.ф. 34420 – Костинброд 30 длъжности

в.ф. 54270 – Пловдив 1 длъжност

в.ф. 52090 – Долна Митрополия 6 длъжности

Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на следните изисквания:

1. Да притежават образование съответстващо на изискванията на длъжността;

2. Към датата на приемане на военна служба, да не са по-възрастни от 40(41 или 44) години;

ВАЖНО! Съгласно чл. 141, ал.6 от ЗОВСРБ възрастта от 41 или 44 години се прилага по отношение на кандидатите, които отговарят на следните условия:

-  изпълнявали са военна служба (кадрова военна служба) във въоръжените сили и не са били освобождавани от нея по дисциплинарен ред;

- кандидатстват за заемане на длъжност не по късно от 10 години след освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба);

- възрастта от 41 години се прилага за упражнилите право си на пенсия, а 44 години за неупражнилите правото си на пенсия.

3. Да са годни за военна служба по медицински стандарти;

4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

5. Да нямат друго гражданство.

6. Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

Кандидатите, които са регистрирани по постоянен адрес в област Русе, подават документи във Военно окръжие I степен – Русе.

 Срок до 30.10.2020 г.. 

Адрес и телефон за допълнителна информация и съдействие:

Военно окръжие I степен Русе

гр. Русе, ул. „Княжеска” № 8

телефон: 082/834 817

 

Офис за военен отчет Бяла

гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф”I №3

телефон: 0889756330

 

 

Линк към обявата и длъжностите:

http://www.comd.bg/…/mo/objava_mz-ox-705_vvs_09.2020.pdf

 

 

29.09.2020 17:42