Обява сухопътни войски

  Офис за военен отчет-Бяла Ви информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България-ОХ-718/03.09.2020г. сa обявени 2 вакантни длъжности за  офицери във в.ф. 34750-Карлово и в.ф. 22180-Казанлък от Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши уччилища в страната и чужбина.

Основни изисквания-висше образование, придобита специалност „Право” от професионално направление „Право”, ОКС-„Магистър” и висше образование, придобита специалност „Финанси” или „Счетоводство и контрол” от професионално направление „Икономика”, ОКС-„Бакалавър”.

Срок за подаване на документите 16.10.2020 г..  

Адрес и телефон за допълнителна информация и съдействие:

Военно окръжие I степен Русе

гр. Русе, ул. „Княжеска” № 8

телефон: 082/834 817

 

Офис за военен отчет Бяла

гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф”I №3 

телефон: 0889756330


 

Линк към обявата и длъжностите:

http://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/konkurs_za_sv-17.09.2020.pdf

 

29.09.2020 17:41