Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Бяла, Област Русе

Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Бяла, Област Русе       Предлагаме проектна „Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Бяла, Област Русе” за обществени консултации, като заинтересованите лица в 30- дневен срок от публикуването йна интернет страницата на община Бяла, могат да предоставят в сградата на Община Бяла в рамките на работното време от 8.00 до 17.00 часа или на e-mail: byala.rs@byala.bgстановища и предложения по проекта.   ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК :   Мотиви с проект – 1 7.12.2018 г.  Сподели