Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на „Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Регионално депо БЯЛА“

           Предлагаме проектна „Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Регионално депо БЯЛА“ за обществени консултации, като заинтересованите лица в 30-дневен срок от публикуването муна интернет страницата на община Бяла, могат да предоставят в сградата на Община Бяла в рамките на работното време от 8.00 до 17.00 часа или на e-mail: byala.rs@byala.bgстановища и предложения по проекта.   ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК :     Мотиви с проект –25.02.2019 г. Мотиви – правилник; Проект за правилник;  Изтегли (DOC, 135KB)     Сподели