Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие “Комунални дейности и услуги”- град Бяла

Предлагаме проектна „Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие “Комунални дейности и услуги”- град Бяла” за обществени консултации, като заинтересованите лица в 30- дневен срок от публикуването йна интернет страницата на община Бяла, могат да предоставят в сградата на Община Бяла в рамките на работното време от 8.00 до 17.00 часа или на e-mail: byala.rs@byala.bgстановища и предложения по проекта.   ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК :     Мотиви и проект–02.05.2019 г.  Сподели