Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие “Регионално депо БЯЛА”

  Предлагаме проектна „Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие “Регионално депо БЯЛА””, като съгласно чл.26, ал. 4 от Закона за нормативните актове заинтересованите лица в 30- дневен срок от публикуването муна интернет страницата на Община Бяла, могат да направят своите предложения и становища по проекта на е-mаil адрес: byala.rs@byala.bgили в деловодството на Община Бяла, гр. Бяла, обл. Русе, пл. „Екзарх Йосиф I” №1.   ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК :      Мотиви и проект–20.05.2020 г.(тук прикачаш файл с номер 1)       Сподели