Дарителска сметка за реставрация на Беленския мост над река Янтра построен от Колю Фичето

 

Община Бяла, област Русе Банка ДСК Офис Бяла BIC – STSABGSF IBAN  BG 89 STSA 9300 3300 2837 11 (Дарение за реставрация на Беленския мост над река Янтра построен от Колю Фичето)   Заповед РД 11-378 от 02.08.2016 г.  Сподели