Бюджет 2018 г.

Съобщение за бюджет на Община Бяла за 2018 г.

 ОБЩИНА БЯЛА, област Русе предоставя на заинтересованите лица възможност в 7-дневен срок, считано от 04.01.2018 г., да изразят предложения, становища, мнения и препоръки по Проект на бюджет на Община Бяла за 2018 г. На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси, настоящият проект на бюджет на Община Бяла за 2018 г. е публикуван на интернет страницата на общината: http://www.byala.bg, на 04.01.2018 г. Предложенията и становищата могат да бъдат изпращани на електронния адрес на общината – byala.rs@byala.bg и в деловодството в сградата на общинска администрация на адрес: гр.Бяла, пл.Екзарх Йосиф І № 1. Съгласно чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси ще бъде проведено обществено обсъждане на 12.01.2018 г. от 16:30 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Бяла, пл.Екзарх Йосиф І № 1, партерен етаж.

04.01.2018 г.
гр.Бяла